De Groene Wens

Hoveniersbedrijf

1 Voorbereiding

Indien u met ons contact opneemt, maken wij op zo kort mogelijke termijn een afspraak voor een eerste gesprek. Eerst wordt dan uitvoerig met u gekeken wat uw wensen zijn, en of u mogelijk zelf al een schets of ontwerp hebt gemaakt. Anders worden de maten van uw Tuin, indien gewenst, opgemeten en op schaal op millimeterpapier uitgewerkt.
Bij serieuze belangstelling wordt dan aan de hand van uw wensen een schetsontwerp met globale kostenaanduiding gemaakt.
De schets blijft in zoverre eigendom van ons, totdat u besluit ermee verder te gaan!

2 Overeenkomst

Als u besluit om akkoord te gaan met onze offerte, wordt deze schets met de bijbehorende offerte uitgewerkt op de computer met behulp van ons tuintekenprogramma. Een gedeelte van deze kosten wordt in de offerte meegerekend. Mocht u later alsnog besluiten om niet tot uitvoeren van het plan over te gaan, dan worden de ontwerpkosten uiteraard wel in rekening gebracht.

De offerte wordt zo nauwkeurig mogelijk omschreven, en aangevuld met de Consumentenvoorwaarden van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) waar ons bedrijf bij aangesloten is.

Daarna wordt, bij goedkeuring van de klant, de offerte door beide partijen ondertekend of per mail aan ons de opdracht bevestigd, en is er sprake van een officiële opdracht.

3 Planning

Daarna wordt de opdracht in goed overleg ingepland in onze globale planning. Hierbij moeten we wel rekening houden met binnenkomende onderhoudswerkzaamheden. Klanten met een vervuilde Tuin kunnen uiteraard niet op een lange wachtlijst komen te staan.

We proberen ons zo strikt mogelijk aan onze planning te houden, in zoverre de weersomstandigheden het toelaten.

Om kosten te besparen kunt u eventueel zelf enige voorbereidingen doen, en desgewenst kunt u ook gezellig met ons meehelpen met de verdere aanleg van uw Tuin. Het is wel verstandig om dat vooraf te bespreken, zodat daar afspraken over gemaakt kunnen worden.

Probeer voor de voorbereidingen voor het aanleggen van de Tuin zo vroeg mogelijk een afspraak te maken, zodat uw opdracht tijdig kan worden ingepland.